Chateausessies

Chateausessies_8__DSC0526

De wereld om ons heen is constant in beweging. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat dit zijn weerslag heeft binnen een organisatie is vaak merkbaar aan veranderende functie-eisen, krimp of groei van de organisatie en wijzigingen in de samenstelling van management en/of medewerkers. De prestatiedruk en vraag om grotere flexibiliteit worden steeds hoger en wellicht ontkomt men ook in de privésituatie niet aan al deze veranderingen.

We worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, andere functies en werkomstandigheden. En mogelijk worden er hierdoor andere – misschien wel hogere – eisen gesteld. Dat dit gepaard kan gaan met de nodige wrijvingen staat buiten kijf. Soms zien we dit aankomen, soms ook niet. Toch sta jij elke dag weer opnieuw voor de keuze hoe jij de wereld tegemoet treedt en op welke wijze jij jezelf laat zien.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de balans tussen wat voor jou echt van belang is en wat jouw omgeving van je verlangt.