Privacy Policy

Lees voor het verlaten van deze website het privacybeleid dat van toepassing is op deze website. Als u niet instemt met dit beleid, wordt u verzocht deze website niet verder te gebruiken. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Clusteren van de algemene gegevens

Chateausessies vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van haar websites wordt gerespecteerd en beschermd. Het is mogelijk dat Chateaussies globale statistische gegevens en algemene informatie over klanten van Chateausessies, verkoopcijfers, bezoekpatronen, meningen en verwante website-informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Chateausessies persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, etc. om vragen te kunnen beantwoorden en aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen. Chateausessies kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail, sms of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van Chateausessies. Als u een product bestelt en/of om een dienst verzoekt of gegevens naar deze website verzendt, kan het zijn dat Chateausessies u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. Chateausessies zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij Chateausessies hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving of tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling en/of verwerken van een informatie aanvraag of dienst. Hierbij geeft u Chateausessies tevens het recht de door u verschafte gegevens uit te wisselen met aan Chateausessies gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot de landen van de Europese Unie, voor de hierboven genoemde doeleinden. Buiten de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze website technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

De juistheid van de verzamelde gegevens

Chateausessies kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van de Chateausessies-website, in het bezit van Chateausessies zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.

De identificatie van de website-bezoekers

Het is mogelijk dat Chateausessies van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Chateausessies u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die “cookies” worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van de Chateausessies-website, stellen Chateausessies in staat de website te verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze website. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in de meeste browsers.

Wijzigingen van de website

Chateausessies kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de Chateausessies-website wijzigen of opheffen of de inhoud van de Chateausessies-website wijzigen.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar Chateausessies en geen aankopen doen of andere rechtshandelingen verrichten op de Chateausessies-website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico’s zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Chateausessies heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen.

(C)  2013 Alle rechten voorbehouden Chateausessies